นโยบายความเป็นส่วนตัว Relax Cream Thai

อันที่จริงแล้วเราไม่รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานของเราไปมากกว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องรวบรวมไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเพื่อการทำสถิติบนเว็บไซต์ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นเพียงข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นมาตรฐาน เรายืนยันที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อแจ้งแก่คุณให้ทราบว่าเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

1. ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจจะรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ
2. ข้อมูลด้านธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดขึ้น
3. ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราสำหรับจุดประสงค์เพื่อการลงทะเบียนกับเรา และ/หรือการบอกรับเป็นสมาชิกับการให้บริการของเว็บไซต์เรา และ/หรือการแจ้งเตือนผ่านอีเมล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เราอาจรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้ อาทิเช่น IP แอดเดรส ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชนิดของเบราว์เซอร์ แหล่งที่มา ระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชมและจำนวนหน้าที่เข้าชม เราอาจใช้ข้อมูลพวกนี้เพื่อการบริหารจัดการบนเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน อีกทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
นักท่องเว็บจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและการใช้ 'cookies' บนอินเทอร์เน็จ Cookies เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลที่คุณได้จัดเตรียมไว้ให้ มันไม่สามารถถูกนำมาใช้เพื่อการ "ขโมย " ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บไซต์นี้ใช้ cookies เพื่อการจดจำการปรับแต่งค่าของคุณ ตัวอย่าง เว็บไซต์อาจจดจำหน้าที่คุณเข้าชมเพื่อที่จะทำให้การเข้าชมครั้งถัดไปของคุณนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น (โดยการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นต่อสถานที่จัดเก็บ) หากคุณไม่ชอบที่จะใช้ cookies จริง ๆ แล้วละก็ คุณสามารถปิดการใช้งานได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณที่ Internet Options อย่างไรก็ดี มันจะมีส่งผลด้านลบต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์อื่นอีกมาก ซึ่งอาจรวมถึงเว็บไซต์นี้ด้วยเช่นกัน

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกไว้บนเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้เฉพาะในนโยบายความเป็นส่วนตัวแห่งนี้ หรือในส่วนอื่นที่เทียบเท่าบนเว็บไซต์นี้
นอกจากนี้แล้ว การใช้งานที่ระบุไว้ที่จุดอื่นบนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการ:
1. ปรับปรุงประสบการณ์ในการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณโดยการทำให้เว็บไซต์มีความเป็นส่วนตัว
2. ส่งข้อมูล (ที่มากกว่าการสื่อสารการตลาด) แก่คุณซึ่งเราคิดว่าคุณอาจจะสนใจมันโดยการโพสต์ หรืออีเมล หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
3. ส่งการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราไปให้คุณ ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจจะสนใจมันโดยการโพสต์ หรือที่ไหนที่คุณก็ตามที่คุณได้ยินยอมให้กระทำได้ โดยอีเมลหรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
เพิ่มเติมในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีเหตุผลสำหรับจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในที่ใดก็ตามบนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ:
1. เพื่อกรอบของกฎหมายที่เราจำเป็นต้องทำตาม
2. เพื่อการประสานกันกับขั้นตอนการดำเนินงานตามกฎหมายหรือในแง่ของการดำเนินการตามกฎหมายที่วางแผนไว้
3. เพื่อที่จะสร้าง ปฏิบัติหรือขัดขืนต่อสิทธิด้านกฎหมายของเรา (รวมถึงการจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของการป้องกันการฉ้อโกง ลดความเสี่ยงของความน่าเชื่อถือ)
4. สำหรับผู้ซื้อหรือผู้ขาย (หรือผู้ซื้อ ผู้ขายที่อาจเป็นไปได้) ธุรกิจใด ๆ หรือทรัพย์สินที่เรา (หรือกำลังไตร่ตรอง) กำลังขายหรือซื้อ
ยกเว้นขณะที่จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม

5. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
ข้อมูลที่เราได้รวบรวมอาจจะถูกเก็บไว้ ดำเนินการและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศใด ๆ ที่ซึ่งเราได้ดำเนินการเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรามีหน้าที่ที่จะต้องให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องการสูญหาย ใช้ในทางที่ผิดหรือปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แน่นอนว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจไม่มีความปลอดภัย และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้